Cách tạo và sử dụng đa tài khoản trên Firefox Quantum | Công nghệ

Điều này sẽ cho phép bạn tạo nhiều hồ sơ sử dụng cho các mục đích riêng, đảm bảo chúng tách biệt nhau. Và bạn hoàn toàn có thể làm điều này theo hướng dẫn sau.

Sử dụng Multi-Account Containers

Để làm điều này, bạn cần tải về tiện ích bổ sung Multi-Account Containers do chính Mozilla tạo ra. Tiện ích mở rộng này cho phép bạn chọn “Container” cho mỗi tab đã mở, ví dụ khởi chạy tab trong vùng chứa Công việc khi đang làm việc hoặc Cá nhân khi không làm việc.
Cách tạo và sử dụng đa tài khoản trên Firefox Quantum - ảnh 1

Multi-Account Containers là add-on được cung cấp bởi chính Mozilla

Vì vậy, nếu có tài khoản công việc và cá nhân riêng biệt, bạn có thể chuyển đổi giữa các Container mà không cần đăng nhập và đăng xuất khỏi từng trang web.

Mặc dù điều này không thay thế hoàn toàn sự cần thiết của hồ sơ nhưng nó cho phép bạn có trạng thái đăng nhập và cookie riêng biệt cho mỗi Container.

Cách tạo và chuyển đổi giữa các hồ sơ

Firefox Quantum cho phép bạn quản lý hồ sơ khi đang chạy mà không cần sử dụng trình quản lý thông tin tìm thấy trong các phiên bản cũ hơn. Để truy cập, bạn gõ about:profiles vào thanh địa chỉ của Firefox, sau đó Enter. Bây giờ nhấn vào nút Create a New Profile để tạo hồ sơ mới.

Nhấp vào cửa sổ Create Profile Wizard xuất hiện và cung cấp tên mô tả cho hồ sơ mới để bạn có thể nhớ nó dễ dàng, chẳng hạn như Công việc nếu đó là công việc.
Cách tạo và sử dụng đa tài khoản trên Firefox Quantum - ảnh 2

Tạo hồ sơ cho mục đích cụ thể trên trang About Profiles

Để khởi chạy Firefox với hồ sơ mới, trước tiên hãy nhấp vào nút Set as default profile ở bên dưới hồ sơ. Khi đó nó sẽ là hồ sơ mặc định của bạn. Hãy đóng tất cả cửa sổ trình duyệt Firefox đang mở và sau đó khởi chạy lại nó, hồ sơ mặc định sẽ được chọn.

Nếu muốn chuyển sang hồ sơ khác, hãy vào about: profiles và chọn hồ sơ mới làm mặc định. Trong trường hợp không cần hồ sơ nữa, bạn có thể nhấp vào nút Remove để xóa nó khỏi hệ thống của mình. Lưu ý rằng điều này sẽ xóa tất cả dữ liệu được lưu với tiểu sử, gồm dấu trang, mật khẩu đã lưu và tiện ích.

Cách sử dụng đa cấu hình đồng thời

Bạn có thể thấy nút Launch profile in new browser trên trang About Profiles, nhưng nút này không làm gì khi sử dụng cấu hình mặc định của Firefox để xử lý hồ sơ. Theo mặc định, Firefox chỉ chạy một hồ sơ cùng lúc. Bạn phải đóng và mở lại trình duyệt để chuyển đổi giữa các cấu hình, nhưng với một chút mẹo bằng shorcut khi khởi động, bạn có thể chạy nhiều cấu hình cùng lúc.

Để làm điều này, bạn phải khởi động Firefox với tùy chọn dòng lệnh -no-remote vào sau đường dẫn của shortcut Firefox sử dụng để chạy nó. Ví dụ, với shortcut Firefox trên desktop, bạn hãy nhấp chuột phải vào nó, sau đó nhập “C:Program FilesMozilla Firefoxfirefox.exe” -no-remote vào trường Target trước khi nhấn OK để lưu các thay đổi.
Cách tạo và sử dụng đa tài khoản trên Firefox Quantum - ảnh 3

Sửa đường dẫn trên shortcut Firefox để có thể sử dụng nhiều hồ sơ tài khoản cùng lúc

Sau đó, đóng các cửa sổ trình duyệt Firefox đang mở và khởi chạy nó bằng shortcut mà bạn đã sửa đổi. Khi làm điều này, bạn có thể quay lại trang about: profiles và nhấp vào nút Launch profile in new browser. Firefox sẽ mở một cửa sổ trình duyệt mới với hồ sơ mà bạn đã chọn.


Rate this post

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *