Cách chèn biểu tượng âm nhạc trong tài liệu Word | Công nghệ
Cách chèn biểu tượng âm nhạc trong tài liệu Word - ảnh 1

Đặt trỏ chuột vào vị trí cần chèn biểu tượng âm nhạc

Trước tiên, đặt con trỏ chuột vào vị trí điểm chèn mà bạn muốn đặt trong tài liệu của mình, nơi bạn có thể chèn một biểu tượng nhạc. Trên thẻ Insert của thanh ribbon, nhấp vào nút Symbol, sau đó chọn More Symbols từ trình đơn thả xuống.

Trong cửa sổ Symbol, mở trình đơn thả xuống của Font và chọn font chữ MS UI Gothic.
Cách chèn biểu tượng âm nhạc trong tài liệu Word - ảnh 2

Lựa chọn kiểu font MS UI Gothic trong cửa sổ Symbol

Mở trình đơn thả xuống của Subset và chọn tùy chọn Miscellaneous Symbols.

Cuộn xuống một chút (bốn hoặc năm dòng) và bạn sẽ thấy 7 biểu tượng âm nhạc ở đó. Hãy nhấp vào biểu tượng âm nhạc bạn muốn và sau đó nhấp vào nút Insert (hoặc chỉ cần nhấp đúp vào biểu tượng) để chèn biểu tượng vào điểm mà bạn muốn chèn.
Cách chèn biểu tượng âm nhạc trong tài liệu Word - ảnh 3

Có 7 biểu tượng âm nhạc mà bạn có thể tìm thấy và chèn vào văn bản

Bạn có thể chèn bao nhiêu ký tự tùy thích trong khi cửa sổ Symbol vẫn mở. Khi đã hoàn tất chèn biểu tượng, hãy nhấp vào nút Cancel.

Kích thước của biểu tượng được chèn phụ thuộc vào kích thước phông chữ gốc trong tài liệu của bạn. Để phóng to biểu tượng, hãy chọn nó, nhấp vào trình đơn thả xuống của mục Font Size và chọn kích thước font chữ lớn hơn, chẳng hạn như trong ví dụ là 72.
Cách chèn biểu tượng âm nhạc trong tài liệu Word - ảnh 4

Điều chỉnh kích thước của biểu tượng âm nhạc

Bạn thậm chí có thể tiến xa hơn bằng việc sao chép và dán các biểu tượng âm nhạc nhiều lần để tạo ra một tài liệu âm nhạc theo ý muốn.


Rate this post

You might also like

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *